Prezydent Miasta Rybnika zarządzeniem 16/2023 z dnia 11.01.2023 ogłosił konkursy na stanowiska dyrektorów rybnickich placówek oświatowych: SP-34 oraz ZST.

https://edukacja.rybnik.eu/konkursy-na-stanowiska-dyrektorow-rybnickich-jednostek-systemu-oswiaty-2/