Wyniki egzaminów zawodowych przeprowadzanych w sesji zima 2023 są dostępne dla zdających w PORTALU ZDAJĄCEGO od dnia 31 marca 2023 r.  W przypadku konieczności ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji zima 2023 należy złożyć deklarację przystępowania do egzaminu na sesję lato 2023 do 7 kwietnia 2023 r.  Deklaracje  należy pobrać ze strony OKE Jaworzno (https://oke.jaworzno.pl) z zakładki Wnioski i druki/ Egzamin zawodowy, wypełnić i podpisać druk a następnie dostarczyć gabinetu zastępców dyrektora.