11 stycznia to ważna data w historii polskiej gospodarki. W tym dniu, dokładnie sto lat temu, Sejm uchwalił ustawę o naprawie Skarbu Państwa i reformie walutowej, której autorem był Władysław Grabski – patron naszej szkoły. Uczniowie klas o profilu ekonomiczno – administracyjnym uczcili tę rocznicę, biorąc udział w ogólnopolskiej lekcji „Reformy gospodarcze Władysława Grabskiego a współczesne wyzwania”. Lekcja miała na celu przybliżyć uczniom znaczenie i skutki reform Grabskiego oraz porównać je z obecną sytuacją gospodarczą Polski i świata.