5 marca w Naszej Szkole odbyło się spotkanie z przedstawicielami Urzędu Statystycznego w Katowicach oddział w Rybniku. Pani Elżbieta Pińczak oraz Agnieszka Paprotny w bardzo ciekawy sposób przedstawiły, obecnej na tym spotkaniu młodzieży, wyniki Powszechnego Spisu Ludności, który odbywa się co 10 lat. Młodzież z zainteresowaniem słuchała informacji, które w formie prezentacji obrazowały zebrane dane w czasie spisu. Dla klas ekonomicznych była to cenna powtórka z zagadnień statystyki.