Już po raz ósmy Warszawski Instytut Bankowości oraz Fundacja GPW zorganizowały Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości. To najważniejsze i największe tego typu wydarzenie w Polsce poświęcone edukacji ekonomicznej. Biznes, polityka i nauka spotykają się, aby nawzajem się inspirować. To platforma dyskusji, międzyśrodowiskowej wymiany doświadczeń oraz rozwoju współpracy i działań edukacyjnych w zakresie ekonomii, finansów, cyberbezpieczeństwa i przedsiębiorczości.

Co roku w wydarzeniu uczestniczą przedstawiciele instytucji publicznych, samorządów terytorialnych, sektora finansowego, organizacji pozarządowych, szkół, uczelni i mediów. Nasza szkoła również wzięła udział w tym wydarzeniu. Uczniowie klasy 3 TBP brali udział w webinarium dotyczącym „Wychowania ekonomicznego w praktyce”. Tegoroczna edycja Kongresu jest tym bardziej szczególna, że stanowi centralny punkt obchodów Roku Edukacji Ekonomicznej – inicjatywy sześciu organizacji pozarządowych, popartej uchwałą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.