W dniu 1.10.2019 w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych rozpoczęły się działania w ramach projektu Erasmus+ sektor: Mobilność edukacyjna Akcja1: Mobilność kadry edukacji szkolnej

 

Tytuł projektu: „Rozumiem – działam“ („I understand – I work“)

Numer: KA1 2019-1-PL01-KA101-062551

Termin realizacji: 01.10.2019 – 30.09.2021

Koordynator projektu: Joanna Nowak

W działaniach projektowych, które potrwają dwa lata, weźmie udział 10 nauczycieli ZSE-U. Beneficjenci w ramach mobilności będą uczestniczyć w zorganizowanych kursach języka angielskiego, hiszpańskiego oraz francuskiego wspierających doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz członków kadry kierowniczej szkoły.

Najważniejszym celem projektu jest wprowadzenie nauczania przedmiotów zawodowych metodą CLIL lub z elementami języka obcego. Nauczyciele oraz kadra zarządzająca szkoły podniesie poziom języka o jeden stopień wg ESOW, nawiąże współpracę międzynarodową na rzecz rozwoju szkoły oraz potwierdzi aspekt uczenia się przez całe życie. W ramach działań projektowych zostaną również zrealizowane projekty eTwinning.

Ten projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

 

MOBILNOŚCI – MALTA LIPIEC 2020 
kurs języka angielskiego

ROK SZKOLNY 2020/2021

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2020/2021 w ZSE-U pierwsza grupa nauczycieli,  która poszerzała swoje kompetencje na kursach językowych zrealizowanych w lipcu 2020 dzięki projektowi „Rozumiem-Działam” w ramach programu Erasmus+ współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, rozpoczęła cykl lekcji otwartych z wykorzystaniem metody CLIL. Zmodyfikowane autorskie programy nauczania oraz pozyskane w ramach kursów umiejętności pozwolą na stałe wdrożyć w nauczanie elementy dwujęzyczności i rozwijać możliwości uczniów.

KONSPEKTY LEKCJI OTWARTYCH:

Lekcja otwarta – Obsługa klientów

Lekcja otwarta – Organizacja pracy w hotelarstwie

Lekcja otwarta – Podstawy ekonomiczne podmiotów gospodarczych

Lekcja otwarta – Innowacyjne Technologie Magazynowe

Lekcja otwarta – Planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej

DROGOWSKAZY KARIERY- warsztaty

WIRTUALNE MOBILNOŚCI – FRANCJA / HISZPANIA MAJ 2021
kursy języka francuskiego oraz hiszpańskiego

 

PODSUMOWANIE PROJEKTU CZERWIEC 2021

Link do filmu z wydarzenia: https://youtu.be/OFvTOkzCdC4

Zdjęcia z wydarzenia:

FILM PROMUJĄCY PROJEKT

DZIAŁANIA, REZULTATY, UPOWSZECHNIANIE EFEKTÓW PROJEKTU

#ErasmusDays 2021

Szkolenia dla Rady Pedagogicznej

Wirtualne Dni Otwarte Szkoły

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

Lekcje otwarte

INFORMACJE NA TEMAT METODY CLIL 
TABLICA INFORMACYJNA PROJEKT

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU ERASMUS+ „Rozumiem-Działam”

Z dumą zawiadamiamy, że z dniem 30.09.2021 zakończyliśmy projekt Erasmus+  „Rozumiem-Działam” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Działania w ramach projektu objęły mobilności językowe na Maltę oraz zdalne kursy językowe we Francji i Hiszpanii, dzięki którym kadra naszej szkoły podniosła kompetencje językowe i wdrożyła do autorskich programów nauczania metodę CLIL.

Nadszedł czas podsumowań ale zakończenie projektu nie oznacza zakończenia działań!

Przed nami mnóstwo dobrej zabawy na lekcjach, ogrom możliwości i dostępnej wiedzy.