W dniu 1.10.2019 w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych rozpoczęły się działania w ramach projektu Erasmus+ sektor: Mobilność edukacyjna Akcja1: Mobilność kadry edukacji szkolnej

 

Tytuł projektu: „Rozumiem – działam“ („I understand – I work“)

Numer: KA1 2019-1-PL01-KA101-062551

Termin realizacji: 01.10.2019 – 30.09.2021

Koordynator projektu: Joanna Nowak

 

W działaniach projektowych, które potrwają dwa lata, weźmie udział 10 nauczycieli ZSE-U. Beneficjenci w ramach mobilności będą uczestniczyć w zorganizowanych kursach języka angielskiego, hiszpańskiego oraz francuskiego wspierających doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz członków kadry kierowniczej szkoły.

 

Najważniejszym celem projektu jest wprowadzenie nauczania przedmiotów zawodowych metodą CLIL lub z elementami języka obcego. Nauczyciele oraz kadra zarządzająca szkoły podniesie poziom języka o jeden stopień wg ESOW, nawiąże współpracę międzynarodową na rzecz rozwoju szkoły oraz potwierdzi aspekt uczenia się przez całe życie. W ramach działań projektowych zostaną również zrealizowane projekty eTwinning.

 

Ten projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.