TECHNIK HANDLOWIEC
Kształcenie zawodowe objęte patronatem Kaufland Polska Markety

Jakie zdobędziesz kwalifikacje?

Prowadzenie sprzedaży, w ramach której:

 • nauczysz się sporządzać dokumenty handlowe związane z wykonywaną pracą w formie papierowej i elektronicznej,
 • dowiesz się, jak wykonuje się zadania zawodowe z wykorzystaniem technologii informacyjnej,
 • będziesz posługiwać się terminologią z zakresu towaroznawstwa handlowego,
 • posłużysz się pojęciami z zakresu mikroekonomii i makroekonomii,
 • będziesz korzystać z Polskiej Klasyfikacji Działalności, Europejskiej Klasyfikacji Działalności oraz Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług,
 • wykonasz prace związane z zamówieniem towarów,
 • rozmieścisz towary w sklepie i w magazynie,
 • będziesz obsługiwać kasę fiskalną, wagę sklepową, metkownicę i inne urządzenia sklepowe,
 • będziesz stosować różne formy i techniki sprzedaży towarów w handlu,
 • określisz asortyment punktu sprzedaży i zaprezentujesz ofertę handlową,
 • nauczysz się rozpoznawać potrzeby klientów,
 • przeprowadzisz rozmowę sprzedażową.

Prowadzenie działalności handlowej, w ramach której:

 • dokonasz wstępnej analizy rynku dotyczącej oczekiwań i potrzeb klientów oraz ich zachowań rynkowych,
 • zastosujesz narzędzia promocji odpowiednie do oferty handlowej,
 • przygotowujesz ofertę handlową i zapytanie ofertowe,
 • sporządzisz kalkulację cen sprzedaży w programie komputerowym,
 • dokonasz rozliczeń z kontrahentami,
 • wykonasz czynności związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem reklamacji,
 • dobierzesz rodzaj magazynu, wyposażenie, powierzchnię magazynu do asortymentu towarów,
 • obsłużysz program magazynowo – sprzedażowy SUBIEKT GT,
 • obsłużysz program księgowy REWIZOR GT,
 • nauczysz się księgować zdarzenia gospodarcze i naliczać płace pracowników,
 • przeprowadzisz negocjacje handlowe,
 • będziesz posługiwać się językiem angielskim zawodowym,
 • sporządzisz analizę statystyczną w arkuszu kalkulacyjnym,
 • określisz koszty i przychody działalności handlowej,
 • przeprowadzisz inwentaryzację oraz rozliczysz niedobory i nadwyżki inwentaryzacyjne,
 • przeprowadzisz kalkulację kosztu jednostkowego,
 • zastosujesz przepisy prawa dotyczące prowadzenia rachunkowości handlowej,
 • będziesz ewidencjonować operacje gospodarcze zakupu i sprzedaży na kontach bilansowych i kontach wynikowych.

Czego dodatkowo Cię nauczymy?

 • sprzedaży on-line,
 • etapów zakładania sklepu internetowego,
 • nowoczesnych technik sprzedaży,
 • pisania na klawiaturze metodą mnemotechniczną,
 • będziesz mógł uzyskać certyfikat potwierdzający umiejętność administrowania i obsługi kas fiskalnych w ramach egzaminu akredytacyjnego.

Kiedy i gdzie zrealizujesz praktyki zawodowe?

Miesięczne praktyki zawodowe zrealizujesz w trzeciej i czwartej klasie. Możesz je odbyć na przykład: w działach sprzedaży firm handlowych, produkcyjnych, usługowych, w magazynach firm handlowych, produkcyjnych, usługowych, w sklepach detalicznych i hurtowych.

W jakich wycieczkach zawodowych możesz wziąć udział?

 • Centrum Pieniądza w Warszawie
 • Siedziby Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA
 • Zakładów Tenneco Automotive w Rybniku
 • Fabryka PURMO SA w Rybniku
 • Zakładu Fiat Auto Poland S.A. w Tychach
 • Fabryki Danone w Bieruniu
 • Oddziału ZUS w Rybniku
 • LKW WALTER w Wiedniu

Jakie przedmiotów zawodowych będziesz się uczyć?

 • organizacja sprzedaży towarów
 • towaroznawstwo
 • pracownia sprzedaży
 • pracownia handlu
 • sprzedaż internetowa
 • organizacja gospodarki magazynowej
 • marketing w handlu
 • rachunkowość handlowa
 • język obcy zawodowy

Gdzie w przyszłości znajdziesz pracę?

 • handlowiec,
 • merchandiser,
 • kasjer sklepowy,
 • kierownik sklepu,
 • menedżer produktu,
 • przedstawiciel handlowy,
 • pracownik działu marketingu,
 • pracownik agencji reklamowej,
 • pracownik działu obsługi klienta,
 • sprzedawca usług finansowych
 • działy sprzedaży i marketingu
 • działy zaopatrzenia i gospodarki materiałowej
 • własna działalność gospodarcza

Obejrzyj filmy:

(Fot. Pexels)