TECHNIK RACHUNKOWOŚCI
Kształcenie zawodowe objęte patronatem Centrum Usług Wspólnych w Rybniku

Jakie zdobędziesz kwalifikacje?
Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych, w ramach której:

 • poznasz historię podatków oraz podatki obowiązujące w Polsce i na świecie,
 • wybierzesz właściwy sposób opodatkowania dla przedsiębiorcy,
 • rozliczysz podatki dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą,
 • poznasz prawa i obowiązki pracodawcy,
 • poprowadzisz akta pracowników,
 • policzysz wynagrodzenie dla pracowników i ich ubezpieczenia,
 • dokonasz rozliczeń z kontrahentami,
 • dokonasz rozliczeń z bankami,
 • dokonasz rozliczeń z urzędem skarbowym, z zakładem ubezpieczeń społecznych,
 • wypełnisz różne deklaracje ZUS i związane z VAT,
 • obsłużysz program finansowo – księgowy RACHMISTRZ GT,
 • obsłużysz program kadrowo – płacowy GRATYFIKANT GT,
 • obsłużysz program PŁATNIK.

Prowadzenie rachunkowości, w ramach której:

 • dowiesz się, co to jest zysk przedsiębiorstwa i jak go można podzielić,
 • dowiesz się, czym jest majątek przedsiębiorstwa,
 • poznasz źródła pochodzenia majątku przedsiębiorstwa,
 • poznasz zasady kontroli dowodów księgowych,
 • poznasz zasady kontroli spłaty zobowiązań i wpływu należności,
 • będziesz prowadzić dokumentację księgową przedsiębiorstw,
 • będziesz liczyć wynik finansowy przedsiębiorstw,
 • poznasz zasady kontroli majątku przedsiębiorstw,
 • będziesz dokonywać spisów inwentaryzacyjnych i rozliczeń inwentaryzacji,
 • rozliczysz osoby odpowiedzialne za majątek przedsiębiorstwa,
 • poznasz metody oceny finansowej przedsiębiorstw,
 • przedstawisz ocenę finansową za pomocą wykresów,
 • będziesz sporządzał sprawozdania finansowe,
 • obsłużysz program do ewidencji księgowej REWIZOR GT.

Czego dodatkowo Cię nauczymy?

 • obsługi kasy fiskalnej,
 • pisania na komputerze metodą mnemotechniczną.

Kiedy i gdzie zrealizujesz praktyki zawodowe?
Miesięczne praktyki zawodowe zrealizujesz w trzeciej i czwartej klasie. Możesz je odbyć na przykład: w działach kadr i płac w firmach produkcyjnych, usługowych, handlowych, w biurach rachunkowych, w biurach doradztwa podatkowego,
w oddziałach ZUS, w bankach, w spółdzielniach mieszkaniowych, w działach środków trwałych różnych firm, w działach księgowości w urzędach miasta lub gminy,
w działach księgowości w firmach produkcyjnych, usługowych i handlowych.

W jakich wycieczkach zawodowych możesz wziąć udział?

 • Centrum Pieniądza w Warszawie
 • Siedziba Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA
 • Zakłady Tenneco Automotive w Rybniku
 • Zakłady Fiat Auto Poland S.A. w Tychach
 • Fabryka Danone w Bieruniu
 • LKW WALTER w Wiedniu

Jakich przedmiotów zawodowych będziesz się uczyć?

 • rozliczenia finansowe przedsiębiorstw
 • kadry i płace
 • rachunkowość finansowa
 • sprawozdawczość i analiza finansowa
 • systemy komputerowe w dokumentacji kadrowo -płacowej
 • systemy komputerowe w rozliczeniach finansowych
 • systemy komputerowe w rachunkowości
 • język obcy w biznesie

Gdzie w przyszłości znajdziesz pracę?

 • biura rachunkowe
 • działy księgowości w przedsiębiorstwach produkcyjnych handlowych i usługowych
 • jednostki finansów publicznych
 • działy płacowo – kadrowe
 • prowadzenie własnej działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

Obejrzyj film (do 8 minuty): https://www.youtube.com/watch?v=sgddfPTBR7g

(Fot. Pexels)