Gratulujemy naszemu zespołowi w składzie: Jakub Marzec 4TL, Julia Ludwikowska 4TCL, Małgorzata Anduła 4TCL, którzy reprezentowali naszą szkołę i zdobyli 3 miejsce w konkursie „ LOGISTYCZNE PODCHODY”

W ramach Junior Top Young, uczniowie wybranych klas technikum logistycznego naszej szkoły  mieli okazję wziąć udział w “Logistycznych podchodach”. Przez kilka tygodni uczniowie otrzymywali na swoje adresy e-mail zadania logistyczne, w których  musieli wykazać się swoją kreatywnością oraz umiejętnością pracy w grupie

Celem konkursu “Logistyczne Podchody” jest nauka samodzielności uczniów poprzez zachęcenie ich do aktywnego rozwiązywania wyzwań przez dłuższy okres czasu. Forma konkursu ma uświadomić uczniom istotność szybkiej reakcji na pojawiające się wyzwania ale także pokazać wartość dążenia i skupiania się na określonym celu.