Uczniowie, którzy otrzymali wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie  w sesji styczeń/luty 2020 i zamierzają  przystąpić ponownie do egzaminu w sesji czerwiec/lipiec 2020 powinni:

  1. pobrać deklarację przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Uczeń/słuchacz/absolwent szkoły) dostępną na stronie OKE Jaworzno w zakładce WNIOSKI I DRUKI lub na stronie ZSE-U w Rybniku z zakładce SZKOŁA/PLIKOWNIA,
  2. wypełnić pobraną deklarację wpisując swoje dane osobowe, adres korespondencyjny, termin egzaminu, oznaczenie i nazwę kwalifikacji, symbol i nazwę zawodu, należy również wprowadzić informację którą część egzaminu ponownie chcemy zdawać oraz podpisać dokument,
  3. zeskanować lub wykonać zdjęcie telefonem komórkowym wypełnionej deklaracji i przesłać plik na adres szkoły: ekonomikrybnik@wp.pl

Deklaracje należy złożyć (przesłać) do szkoły najpóźniej do 31 marca 2020 r.