Harmonogram konsultacji dla uczniów klas: 1, 2, i 3.

Poniższy wykaz dotyczy uczniów, którzy zgłosili swoją chęć uczestnictwa w konsultacjach.

Poniżej harmonogramu przeczytaj i dostosuj się do szczegółowych wytycznych  w związku

z wystąpieniem stanu epidemii.

 

Termin Klasa Przedmiot Sala
01-06-2020 r.

8:00 – 8:45

1TA Matematyka 02C
01-06-2020 r.

8:00 – 8:45

1TA J. polski 08C
01-06-2020 r.

8:45 – 9:30

1TA J. francuski 05A
01-06-2020 r.

8:00 – 8:45

1TŻ Geografia 04C
01-06-2020 r.

8:45 – 9:30

1TBP J. polski R
01-06-2020 r.

8:00 – 8:45

1THP Matematyka 06C
01-06-2020 r.

8:50 – 9:35

1THP J. polski 08C
01-06-2020 r.

8:00 – 8:45

1TGP J. polski 01A
01-06-2020 r.

8:55 – 9:40

1TGP Biologia 04C
02-06-2020 r.

8:00 – 9:30

2TB + 2TC Kadry i płace 205A
01-06-2020 r.

8:00 – 8:45

2TB J. angielski 03A
02-06-2020 r.

9:45 – 11:15

2TC Kadry i płace 205A
01-06-2020 r.

9:00 – 9:45

2TG Matematyka 05A
01-06-2020 r.

9:55 – 10:40

2TG Matematyka 05A
01-06-2020 r.

9:00 – 9:45

3TR J. polski 01A
02-06-2020 r.

8:00 – 9:30

3THR Symulacyjna firma handlowa 202A
02-06-2020 r.

9:45 – 11:15

3THR Symulacyjna firma handlowa 202A
01-06-2020 r.

8:00 – 8:45

3THR Matematyka 05A

UCZNIU!

Nie przychodź do Szkoły, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych    i lekarza.

 1. W drodze do i ze Szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
 2. Czekając na wejście do budynku Szkoły nadal zachowuj odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz miej zakryte usta i nos.
 3. Przed wejściem do budynku Szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.

Dezynfekując ręce uważaj, aby płyn dezynfekujący nie dostał się do Twoich oczu.

 1. Z uwagą wysłuchaj i zastosuj się do zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Szkole, które przedstawi nauczyciel.
 2. Bezwzględnie stosuj się do wszystkich poleceń i wytycznych dyrektora lub nauczyciela.
 3. Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 4. Zapoznaj się z dostępnymi materiałami z zasadami prawidłowego mycia rąk (plakaty dostępne w każdej toalecie) oraz instrukcją dezynfekcji rąk (dostępną przy każdym dozowniku z płynem do dezynfekcji).
 5. Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
 6. W ławce siedź pojedynczo.
 7. Nie wymieniaj się z innymi uczniami swoimi przyborami szkolnymi, książkami itp.
 8. Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie Szkoły.
 9. Jeżeli korzystałeś z rękawiczek ochronnych zużyte wyrzuć do specjalnie oznaczonych koszy na śmieci – znajdziesz je w przedsionku szkoły (przy portierni).
 10. Nie korzystaj z wyłączonych z użytkowania urządzeń, ławek, poidełek itp. – są wyraźnie oznaczone taśmą ostrzegawczą lub informacją o zakazie użytkowania.
 11. Bezwzględnie nie wchodź do pomieszczenia wyłączonego z użytkowania – jest odpowiednio oznaczone: STOP! Zakaz wstępu! Izolatorium.
 12. Jeśli poczujesz się źle natychmiast zgłoś to nauczycielowi.
 13. Informuj nauczyciela o wszelkich nietypowych sytuacjach.

KONSULTACJE:

 1. Zapoznaj się z harmonogramem konsultacji dostępnym na stronie internetowej Szkoły.
 2. Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
 3. Zabieraj do Szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W Szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.