DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW

 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników kierowana jest do uczniów niepełnosprawnych: m.in. słabowidzących; słabosłyszących; z niepełnosprawnością ruchową; z niepełnosprawnością intelektualną; z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera – posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wysokość dofinansowania wynosi:

  • 390 zł dla uczniów branżowej szkoły I stopnia;
  • 445 zł dla uczniów technikum.

Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu: imiennej faktury VAT, rachunku, paragonu lub oświadczenia o zakupie podręczników.

Aby otrzymać pomoc na zakup podręczników należy zgłosić się po wniosek do pedagoga szkolnego (p. 108 A) w terminie 1-3 września 2020 r.

 

Termin składania wypełnionych wniosków upływa w dniu 4 września 2020 r.