16 grudnia 2020 r. o godz. 17.00 przez platformę TEAMS odbędą się zebrania rodziców uczniów klas IV. Linki zostaną Państwu przesłane przez wychowawców. Natomiast o godz. 18.00 odbędą się zdalne konsultacje przez e-dziennik dla rodziców uczniów wszystkich klas.