15 grudnia br. w ramach projektu „Praktyczne kształcenie mistrzów zawodu na europejskim rynku pracy” ze środków POWER, nasza szkoła współorganizowała wraz z EProjektConsult i organizacją pozarządową A Rocca z Włoch seminarium międzynarodowe w ramach partnerstwa i programu Erasmus + dotyczące następujących kwestii:

– jak postępować z mobilnością podczas pandemii,

– jak najlepiej upowszechniać projekty,

– zapewnienie możliwości zbudowania długoterminowego partnerstwa z fachową i rzetelną organizacją,

– szkolenie z zarządzania projektami w ramach programu Erasmus + KA1.

Ponadto nasza szkoła miała możliwość prezentacji zrealizowanego projektu.