Z uwagi na reżim sanitarny obowiązują dwa wejścia do szkoły w trakcie trwania egzaminów:

  1. Wejście główne przy auli
  2. Wejście przy sali hotelarskiej SH

11 stycznia 2021 r.

Godzina 9.00

Wszystkie klasy wchodzą wejściem głównym przy auli: 3 TO. 3 TL. 3 TA

Godzina 13.00

Wejściem głównym przy auli wchodzą klasy: 4 TA, 4 TG, 4 TŻ

Wejściem przy sali hotelarskiej SH wchodzą klasy: 4 TCL. 4 TL

12 stycznia 2021 r.

Godzina 10.00

Wszystkie klasy wchodzą wejściem głównym przy auli: 3 TB. 3 TC, 3 TL, 3 TO, 4 TG,

Godzina 12.00

Wejściem głównym przy auli wchodzą klasy: 4 TA, 4 TG, 4 TŻ, 4 TR, 4 THR

Wejściem przy sali hotelarskiej SH wchodzą klasy: 4 TB, 4 TCL. 4 TL

Godzina 14.00

Wszystkie klasy wchodzą wejściem głównym przy auli: 3 TR

13 stycznia 2021 r., 14 stycznia 2021 r., 18 stycznia 2021 r.

Wszystkie klasy wchodzą wejściem głównym przy auli