Zgodnie z zarządzeniem dyrektora szkoły w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021 dzień  4 czerwca 2021 jest wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów wszystkich klas.