Dziękujemy wszystkim nauczycielom, pracownikom, uczniom, rodzicom, absolwentom, przyjaciołom i sympatykom naszej szkoły za zaangażowanie w promowanie projektu “Zielony teren sportu i rekreacji przy Ekonomiku dla wszystkich rybniczan” i oddane głosy. Dzięki Waszemu niezwykłemu wsparciu czujemy się wygrani niezależnie od ostatecznego wyniku głosowania.
Pozdrawiamy społeczność rybnickiego Ekonomika
Dyrekcja Szkoły