8 listopada trzy dwuosobowe zespoły z klasy IV TB wzięły udział w VII edycji Olimpiady Zostań Rachmistrzem zorganizowanym przez SKNR przy Katedrze Rachunkowości na UE w Katowicach, w pierwszej części olimpiady uczestnicy rozwiązywali indywidualnie test wyboru. Do finału zostało zakwalifikowanych tylko pięć zespołów, w tym dwa z naszej szkoły, na tym etapie drużyny rozwiązywały zadania typu case study. Po zmaganiach z testem i zadaniami uczniowie mogli wysłuchać wykładu przeprowadzonego przez PWC Service Delivery Center dotyczącego Barier Komunikacyjnych w pracy w środowisku międzynarodowym. Dodatkowo nasz zespół „Zbilansowane Dziewczyny” w składzie Anna Staroch i Monika Groborz otrzymał wyróżnienie za wykazaną kreatywność w nazwie zespołu.