10 listopada br. wysłuchaliśmy audycji okolicznościowej przygotowanej z okazji 103
rocznicy odzyskania niepodległości przez państwo polskie, którą utraciliśmy w wyniku
trzeciego rozbioru z 1795 roku. Audycję wzbogaconą o pieśni patriotyczne przygotowali
uczniowie kl. 3 TCR – Natalia Kumor i Beniamin Nowakowski. Ponadto nasza szkoła
przyłączyła się do kolejnej edycji akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła do hymnu”, w
ramach której punktualnie o godz. 11.11 cała społeczność szkolna odśpiewała uroczyście
„Mazurek Dąbrowskiego”.
Natomiast 11 listopada delegacja szkoły uczestniczyła w uroczystych obchodach
Narodowego Święta Niepodległości w bazylice pw. św. Antoniego oraz na rybnickim rynku.
Poczet sztandarowy szkoły reprezentowali uczniowie klasy 2 TLP: Kacper Kasprzyk i
Przemysław Polewski oraz uczeń klasy 3 TBP Patryk Odej.