Odbiór świadectw egzaminu zawodowego przeprowadzonego w sesji styczeń luty 2022 jest możliwy w sekretariacie uczniowskim szkoły od 7 kwietnia 2022 r.od godz. 12.00