8 kwietnia 2022 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach odbył się „Konkurs wiedzy o prawie pracy, bhp i działalności Państwowej Inspekcji Pracy oraz o historii porozumień sierpniowych” zorganizowany przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach oraz Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Konkurs adresowany był do uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa śląskiego.
W wydarzeniu wzięli udział: Tadeusz Majchrowicz, zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, dr Andrzej Sznajder, dyrektor Oddziału IPN w Katowicach, Piotr Kalbron Okręgowy Inspektor Pracy, ks. Ireneusz Tatura,proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Katowicach-Brynowie.
W trakcie konkursu Adrian Rams, pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Katowicach, wygłosił dla uczestników oraz ich opiekunów wykład poświęcony problematyce porozumień sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”. Z okazji konkursu w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach odbyło się ponadto uroczyste otwarcie wystawy pt. „Stan wojenny 1981-1983“, przygotowanej i udostępnionej przez Oddział IPN w Katowicach. Przybliża ona okoliczności ogłoszenia stanu wojennego, opisuje represje wprowadzone na mocy nadzwyczajnego ustawodawstwa, informuje o ofiarach pacyfikacji i brutalności milicji oraz ZOMO, a także o instytucjach i formacjach, na których ciąży zarzut złamania obowiązującego prawa i które były znane z brutalnych represji. Na wystawie nie zabrakło również informacji o oporze polskiego społeczeństwa i wsparciu płynącym dla Polaków z zagranicy.
Patronat honorowy nad konkursem objął Piotr Duda – Przewodniczący KK NSZZ „Solidarność”. W rozdaniu nagród wziął udział dyrektor katowickiego oddziału IPN dr Andrzej Sznajder.
I miejsce w konkursie zdobyła nasza uczennica Roksana Szlezinger z 1 TBP , której serdecznie gratulujemy.
Źródło: Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach
Fot. Anna Zaczkowska/IPN