Wspólnie z Mateuszem Latosińskim z klasy III TBC cieszymy się z jego sukcesu. Uczeń brał udział w Finale VIII Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Menedżerskich 2022 w Szczecinie.

Dzięki swojej systematycznej pracy i sukcesowi Mateusz, jako finalista Olimpiady, zwolniony zostaje z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie EKA 04, EKA 05

Jeszcze raz gratulujemy.