7 marca drużyna w składzie Julia Gruszka, Oliwia Nosiadek i Mateusz Latosiński zmagała się z zagadnieniami związanymi z ubezpieczeniami społecznymi na najwyższym poziomie razem z dwudziestoma innymi zespołami województwa śląskiego. Udział w II etapie Olimpiady „Wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” jest dużym sukcesem uczniów, bowiem tylko 340 szkół zostało zakwalifikowanych do wojewódzkiego etapu, podczas gdy na starcie olimpiady było ponad 1000 szkół z całej Polski. Warto zaznaczyć, że w pierwszym etapie wzięło udział około 36 tysięcy uczniów szkół ponadpodstawowych.