W ramach projektu „Learn more, work better” z programu: „ Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” współfinansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, który realizujemy w naszej szkole, odbyły się dla uczestników mobilności zajęcia z przygotowania pedagogicznego, bhp, języka angielskiego i kulturowe, realizowane on-line z wykorzystaniem platformy Teams. Celem zajęć było jak najlepsze przygotowanie uczestników do odbycia zagranicznych praktyk zawodowych. Ważnym aspektem była również integracja uczestników poszczególnych grup wyjeżdżających do Szwecji i na Teneryfę, co udało się osiągnąć dzięki zajęciom warsztatowym w szkole, gdzie uczniowie brali udział w ciekawych grach i zabawach integracyjnych, a dobrą atmosferę umiliła wspólna pizza.