Uczniowie klas 2TCP oraz 2TBP brali udział 20 marca 2024 r. w Dniu Przedsiębiorczości. To program Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, który daje możliwość odbycia jednodniowej wizyty w wybranym miejscu pracy, pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu, zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą oraz doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową. Dzień Przedsiębiorczości sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.