21 marca klasa 2 TEP w ramach zajęć obsługi podróżnych w portach i terminalach  uczestniczyła w wycieczce do Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach gdzie funkcjonariusze Straży Granicznej zaprezentowali specjalistyczny sprzęt pirotechniczny do wykrywania i neutralizacji ładunków niebezpiecznych oraz tresurę i pracę psa szkolonego do wykrywania substancji niedozwolonych. Uczniowie zapoznali się z realizacją kontroli bezpieczeństwa osób, bagażu kabinowego, rejestrowanego oraz ponadgabarytowego w porcie lotniczym. Mieli niepowtarzalną okazję zobaczyć w jaki sposób w portach lotniczych dba się o bezpieczeństwo pasażerów oraz zweryfikować dotychczas zdobytą wiedzę teoretyczną z praktyczną jej realizacją.