16 października br. zorganizowano kolejną Akcję Krwiodawstwa, w której wzięło udział 64 uczniów naszej szkoły i oddało 13.400 ml krwi pełnej.

Pobieranie krwi przeprowadzone było przez wykwalifikowany personel medyczny w  Oddziale Terenowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rybniku, ul. Rudzka 15. Po pobraniu dokonano analizę krwi – określono grupę krwi, morfologię i współczynnik Rh. Wykonano również testy na obecność wirusa HIV, kiły oraz zapalenia wątroby typu B i C.

Organizatorzy Akcji składają wyrazy wdzięczności wszystkim Dawcom za ich bezinteresowną chęć niesienia pomocy potrzebującym oraz dyrekcji i nauczycielom, którzy docenili ideę Honorowego Krwiodawstwa wśród młodzieży.