29 kwietnia 2022 roku pożegnaliśmy na uroczystej akademii tegorocznych absolwentów. Pani Dyrektor w przemówieniu podkreśliła, że są rocznikiem szczególnie doświadczonym, ale wyraziła też przekonanie, że  zyskali samodzielność, dojrzałość, zahartowanie w radzeniu sobie z nieoczekiwanymi zmianami i przeszkodami oraz są gotowi do podjęcia wyzwań dorosłego życia. W wystąpieniach przedstawicieli grona pedagogicznego, rodziców i uczniów zawartych było wiele słów wdzięczności oraz życzeń pomyślnego realizowania przez absolwentów życiowych ambicji oraz osiągania zawodowych celów. Absolwenci, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce, wyróżnili sia zaangażowaniem w aktywność społeczną bądź odnieśli sukcesy w konkursach, olimpiadach czy zawodach sportowych, zostali szczególnie docenieni i nagrodzeni. Tytuł najlepszego absolwenta został przyznany Annie Staroch z klasy 4 TB.

Uczniowie klas trzecich – jako organizatorzy przedsięwzięcia –  przedstawili programu artystyczny, w którym przewodnim motywem był wybór życiowej drogi. Było naprawdę wzruszająco, dla niektórych aktorów – stresująco, ale nikt chyba nie ma wątpliwości, że po tak długiej przerwie spowodowanej pandemią – wyjątkowo !

Wiele  radości sprawił chyba  absolwentom prezent w postaci symbolicznego biretu, w którym pozowali do zdjęć…