W tym roku szkolnym w ramach współpracy z firmą REBA nasza szkoła przystąpiła do szlachetnej inicjatywy oddając zużyte baterie na cel charytatywny. Dzięki zbiórce trwającej od października wspomogliśmy ośrodek dla osób niewidomych w Laskach.
Dziękujemy wszystkim, którzy oddając baterie nie tylko dbają o środowisko, ale tez i pomagają innym.